Faciliteren van de kracht van het individuSteeds meer groeps- en teamleiders ervaren een spagaat tussen het financieel gedreven vaarwater dat in de zorg domineert en het werken met cliënten. Onze zorgsector is in transitie op zorginhoudelijk, financieel, organisatorisch en bestuurlijk niveau. Die grote transitie vormt het vaarwater voor leidinggevenden. Daarbinnen willen zij kleine, persoonlijke ontwikkelingsstappen met en voor cliënten voor elkaar krijgen. Die persoonlijke stappen ontstaan uit datgene wat tussen mensen leeft en weeft. Cultiveren van het bewustzijn voor de aard en dynamiek van die tussenmenselijke ruimte betekent het zaadje planten voor een omgeving die persoonlijke groei faciliteert.

Teambegeleiding kan iets betekenen voor wie – met verwondering, mededogen en luisterend naar de innerlijke stem – gezamenlijkheid van een faciliterende ruimte wil vergroten. Om het dragende netwerk rond cliënten te organiseren. Door het eigen levensverhaal als vertrekpunt te kiezen.

Voortdurend zoekend naar het juiste midden tussen eigen verlangen en schaduw in de ander. Lerend omgaan met vreugde en pijn. Aanvaardend de spagaat.

Aanpak van teambegeleiding licht ik graag in een gesprek toe.

Tom Peetoom